نمای چوبی ویلا با چوب ترمو

نمای رنگی ساختمان با ورق کامپوزیت رنگی

مقاومت چوب ترموود در مقابل آب و نور خورشید چقدر است؟